Emlak Yatırım Uzmanı

Kurumsal

Gayrimenkul Danışmanlığı

Şirketimizde Gayrimenkullerin emlak vergilendirmelerinden, yükümlülük getirdiği gelir vergilerine kadar; kira kontratlarından inşaat sözleşmelerine kadar, taşınmazlarla ilgili imar hukuku, medeni kanun vb. yasalarla ile ilgili sorunlarının aşılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Çalışılan şirketlerin sadece teminata almayı düşündükleri değil, kendi gayrimenkulleriyle de bazı sıkıntıları olabilir. Yasal bir takım prosedürler, yapımla ilgili mimari sıkıntılar, belediye veya tapu ile ilgili işlemler vb. pek çok konuda bir danışmana ihtiyaç duyabilirler. Archi, bu ihtiyaca cevap verebilecek kadroya sahiptir. Çeşitli kurumlara bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Yerinde keşif veya ofis hizmeti ile olası pek çok sıkıntının önlenmesi için çalışmaktadır.

Gayrimenkul yatırımları değişik şekillerde ve değişik uygulamalarla yapılabilir. Yatırımlarda arsanın imar durumuna ilişkin hakları ve sonrasında izlenecek prosedürler ile bunlara ilişkin maliyetlerden sonra projenin yapımı aşamasındaki üretimler ve proje için beklenen bir talebin proje safhasında veya proje tamamlandıktan sonra nasıl oluşacağına ilişkin öngörülerin yatırım yapılmadan önce belirgin bir sistematiğe kavuşturulmuş olması önemlidir. Bunun yanı sıra proje üretecek yatırımcının arsayı satın alması veya arsa sahibi ile bir anlaşmaya varması durumunda elde edeceği avantajlar ve gelirlerin irdelenmesi, herhangi bir inşaat yatırımından ziyade geliştirilmiş bir mülk için yatırım yapılması durumunda ise arz ve talep durumuna ilişkin verilerin incelenmesi ve yatırımın karlılığı yine önemli bir konudur. Yatırım danışmanlığı anlamında gayrimenkul değerleme temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunulmaktadır.

Gayrimenkul Pazar Araştırma

Değişik türlerdeki gayrimenkuller için değişik kriterler ve incelemeler dikkate alınmaktadır. Pazar ve sektör araştırmaları çalışmalarında, gayrimenkulün etkileneceği pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla, rakip geliştirmelerin pazar taraması sonucu arz, satış hızları ve satış fiyatlarının seyri bilgilerinin analiz edildiği çalışmadır.

Elde edilen veriler, ekonomik, işlevsel ve fiziksel kabullere altyapı oluşturmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerlemesi, hem hukuki hem de ticari olarak önemli bir konudur. Uluslararası literatürde gayrimenkul değerlemesi oturma amaçlı konutların değerlemesi ve ticari gayrimenkullerin değerlemesi olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır. Aşağıda öncelikle, gayrimenkul değerlemesinin genel teorik ve kavramsal çerçevesi incelenecek, daha sonra ise oturma amaçlı konutların değerlemesi üzerinde durulacaktır.

Değerleme (Ekspertiz), bir gayrimenkulün değerinin tam (veya tahmini) ve doğru olarak saptanması işlemidir. Bu konudaki temel sorunlardan birisi, “değer” kavramının tam olarak ne anlama geldiğidir. Örneğin bu konudaki en ileri çalışmaların yapıldığı ülkelerden ABD’ndeki New York Eyaleti Vergi Komisyonu eski başkanlarından William Stanley Miller, elliden fazla “değer” tanımlaması yapmış ve bu listenin bitmeyeceğini söylemiştir.

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı, konut, bina, arsa, arazi vb. gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etme işidir. Bu mesleği yapanlar gayrimenkul alım-satımında, ipoteğe dayalı kredi işlemlerinde değer tespiti yaparlar, ayrıca gayrimenkullerle ilgili davalarda bilirkişi olarak görüşlerine başvurulur. Bu mesleği yapacak olan kişilerin finans matematiğini, tapu mevzuatını ve imar mevzuatını çok iyi bilmeleri, inşaat projelerini analiz edebilmeleri, genel ekonomik konjonktür ve gayrimenkul piyasası hakkında fikir yürütebilmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkul satın almak isteyen kişilerin ise, herhangi bir gayrimenkulü almadan önce, gayrimenkul değerleme uzmanlarına başvurmalarında ve alacakları gayrimenkulün gerek tapu işlemlerinde gerekse belediye ile ilgili konularda herhangi bir problemi ve sakıncası olup olmadığını öğrenmelerinde fayda vardır.

Şirketimiz bu kapsamda;

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili değerleme taleplerini spk lisans belgeli uzmanlarınca;

bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik içinde kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayış sloganı ile hızlı ve zamanında yerine getirmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Çalışma Alanlarımız;

İmarlı veya İmarsız Arsalar (Arsa, Bağ, Bahçe, Tarla, Tarım Alanı vb…)

Konutlar ve İş Yerleri (Daire, Müstakil Bina, Köşk, Yalı, Dükkan, Büro, Ofis vb…)

Ticari Amaçlı Yapılar (İş Yerleri, Plaza, Alışveriş Merkezleri …vs)

Sanayi Nitelikli Gayrimenkuller (Her nitelikte Fabrika, Üretim Tesisleri, Atölye, Depo, Hangar, İmalathane)

Enerji ve Akaryakıt Tesisleri (Benzin İstasyonu, Rafineri, Akaryakıt Depolama Tesisleri, Hidro-Elektrik Santralleri vb…)

Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Hastane, Poliklinik, Okul, Yurtlar, Otopark, Spor Tesisleri)

Turizm Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri)

Marina, Tersane ve Limanlar

Toplu Konut Değerlemeleri

Lojistik Kullanımlı Yapılar

Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar

Otoyol Dinlenme Tesisleri

Özel Amaçlı Mülkler

Gayrimenkul Hukuki Destek

Gayrimenkulün tapu kayıtları ve diğer resmi kurumlarda yer alan bilgi ve belgeleri ile uyumunun incelenmesidir. Mevcut gayrimenkulün resmi kayıtlara uyumsuz olan bölümlerinin uygun hale dönüştürülmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gayrimenkullerin mevcut kullanımı, yasal verileri, en etkin ve en verimli kullanımı gibi konularda ve müşterilerin gayrimenkulle ilgili sorularına cevap arama amaçlı görüş ve tavsiyeleri içeren gayrimenkullerle ilgili değerlendirme ve tavsiye raporları hazırlanmaktadır.

Her nevi konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer almaktayız. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her tür dava, icra takibi, tecavüzün men’i talebi, delil tespiti, irtifak tesisi konularında müvekkillerimizi temsil etmekte ve hukuki destek sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku alanında size aşağıdaki konularda hukuki destek verebiliriz:

– Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması;

– Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;

– Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması;

– Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri,

iş ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;

– İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

– Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi.

You don't have permission to register